We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
AIA - Hem
 
En riktigt bra partner levererar mer än de bästa produkterna. Bemötande och omtanke är det som gör verklig skillnad i vardagen och för affärerna.

AIA har över 50 års erfarenhet av att producera kundunika luftvärmeväxlare som möter högt ställda krav på prestanda, kvalitet, miljö och ekonomi. Våra produkter är optimerade för kylning inom industriella och kraftproducerande applikationer samt inom luftkonditionering och kommersiella installationer.

AIA, LU-VE Sweden AB öppettider sommaren 2016.

Produktion har semesterstängt fr.o.m v-28 t.o.m. v-31.

Utleveranser:
Orderläggning av reservdelar och lagerprodukter, order måste vara oss tillhanda via e-mejl senast onsdag 13/7 för utleverans torsdag 14/7 v-28 och senast onsdag 3/8 för utleverans torsdag 4/8 v-31.

Försäljning:
Öppet under perioden via växeln: 0454-33 400

Vid behov av akut service under perioden v-28 - v-31,
Peter Hägerström, 0768-966 618