We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
 
KVALITETSPOLICY
Meny

Kvalitetspolicy

Kvalitet är mervärde hos LU-VE Sweden. Mervärde innebär att överträffa kundens förväntningar på vår totala leverans. Förenklat kan bolaget skapa mervärde genom att utveckla variablerna i formeln ”Produkt + Företag + Du som medarbetare”.  LU-VE Sweden certifierande enligt ISO9001:2015


Kvalitetspolicy är övergripande strategi hos LU-VE Sweden;

  • Vi lever våra värderingar
  • Vi gör "rätt saker på rätt sätt"
  • Vi skapar mervärden för våra kunder

Vårt övergripande kvalitetsmål är att alltid överträffa kundens förväntningar och att alltid uppfylla tillämpliga krav.

ISO 9001