We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
 
REKLAMATION
Meny
Reklamation

Innan produkten lämnar AIA, LU-VE Swedens fabrik går den genom en omfattande slutkontroll. Om något oförutsett skulle ske, följ checklista enligt nedan:

Undvik frysskador
Det åligger köparen att tillse att frysskador ej uppstår på produkten. AIA’s produkter läckageprovas med tryckluft i fabrik, vilket gör att vi garanterar att produkterna är helt fria från vätska vid leverans. Vid förvaring av ej inkopplad eller felaktigt inkopplad produkt, kan kondens bildas i rörsystemet. Kondens ger upphov till vätskesamling som kan frysa och förstöra produkten. Vid misstanke om frysskada, kontakta omedelbart återförsäljaren eller AIA för rådgivning. Vid transport, förvaring, igångkörning, drift och stillestånd är det av absolut yttersta vikt att tillse att rörsystemet inte fryser sönder. Detta förhindras genom att säkerställa minst ett av följande alternativ:

• Förvara produkten i minst +5°C.
• Tillse att vätskan i hela rörsystemet är behandlad så att den ej kan frysa.

Observera att värmeväxlaren ej är helt avtappningsbar