We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
 
GARANTI
Meny
Garanti

AIA erbjuder 24 månader garanti mot fel uppkomna i samband med tillverkning. Garantin börjar gälla från leveransdatum. Garantin gäller ej för frysskador eller skador/fel uppkomna p.g.a. slitage eller felaktig användning eller hantering. Vid misstanke om skador eller fel på produkten ska återförsäljaren eller AIA omedelbart kontaktas. Vid garantiärenden, se checklista på AIA’s hemsida under ”Om oss” och ”Reklamationshantering”.
24 månader garanti