We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies | Find out more
 
BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Meny
Byggvarubedömningen

Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.
Byggvarubedömningen